Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Site-ul edventure.ro este deținut și administrat de SC ROAD CENTRE SRL, cu sediul social în București, punct de lucru Strada Dr. Staicovici nr. 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/12930/2005, Cod Unic de Înregistrare 17808982, IBAN: RO19INGB0000999901424529 (ING Bank România), telefon 0213129036, email office@edventure.ro

În acest document, termenul “Administrator” face referire la SC ROAD CENTRE SRL, iar termenul “Utilizator” face referire la persoana sau persoanele care accesează site-ul.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și în conformitate cu alte acte normative aplicabile, administratorul colectează și prelucrează date cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specificate, prin sisteme proprii sau ale partenerilor.

Completarea electronică a unui formular de înscriere
Prin completarea unui formular de înscriere și bifarea opțiunii “Declar că sunt de acord cu politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul efectuării înscrierii”, vă dați consimțământul la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu cele indicate în acest document. Administratorul își rezervă dreptul de a completa sau modifica orice informație fără a anunță în prealabil utilizatorii site-ului.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate cu scopul principal de a efectua înscrieri la cursuri: telefonare, trimitere de email-uri și sms-uri cu informații despre cursuri. De asemenea, alte scopuri sunt cele de exercitare a contractelor de cursuri și de asigurare a calității procesului educațional.

Date care pot fi colectate: nume, adresa de email, număr de telefon, vârsta, ocupația, adresa de domiciliu, nivelul de cunoștinte de limba engleză, ultimul nivel de învățământ absolvit și alte date necesare pentru exercitarea contractelor. Datele vor fi stocate timp de maxim 10 ani din momentul colectării lor, urmând că după această perioadă ele să fie șterse.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, înțelegând că refuzul poate duce la imposibilitatea efectuării înscrierii și la imposibilitatea participării la cursuri sau activități.

Completarea electronică a unui formular de abonare la newsletter
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclamă și marketing poate fi făcută în mod voluntar, dacă utilizatorul dorește acest lucru completând un formular de abonare la newsletter, care este diferit față de formularul de înscriere (la curs).
Date care pot fi colectate: nume, adresa de email. Datele vor fi stocate timp de maxim 10 ani sau până în momentul în care utilizatorul alege să se dezaboneze. Dezabonarea poate fi făcută prin apăsarea link-ului de “Dezabonare” ce apare la finalul unui newsletter sau prin trimiterea unui email la adresa office@edventure.ro

Completarea fizică a unui unui formular de înscriere sau a unui regulament (de exemplu: la recepție)
Fiecare formular de înscriere sau regulament poate să conțină politici adiționale cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Alte prevederi
Administratorul a dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice, pentru protejarea datelor, dar nu garantează că informațiile transmise prin internet sunt securizate sau că aceste transmisii nu vor fi interceptate sau nu vor prezența erori, din motive care nu țin de administrator. Administratorul se obligă să nu facă publice și să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor.

Conform Legii nr. 677/2001 dar și a altor legi și reglementări în vigoare, inclusiv a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), aplicabil începând cu dată de 25 mai 2018, utilizatorii au dreptul de a fi informați, de a accesa, restricționa, rectifica și șterge datele cu caracter personal. De asemenea, utilizatorii au dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției sau ANSPDCP. Totodată, utlizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal și de a solicita ștergerea lor prin trimiterea unui email la adresa office@edventure.ro

Unele drepturi pot fi excluse parțial sau în întregime pentru anumite colectări și prelucrări de date cu caracter personal prevăzute de lege cu caracter obligatoriu, cum ar fi cele efectuate de agențiile financiare și fiscale, de poliție, justiție și alte instituții abilitate. De exemplu: conform Legii Contabilității 82/1991, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 10 ani.

Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la adresa office@edventure.ro

Start Typing
Acest site folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Continuând, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.